Quy trình thiết kế khuôn hàn siêu âm

Time 07/Sep/2023

Thiết kế khuôn hàn siêu âm được thực hiện chuẩn hóa qua các bước sau: Bước 1: Lựa chọn tần số Bước 2: Lựa chọn vật liệu thích hợp

Thiết kế khuôn hàn siêu âm được thực hiện chuẩn hóa qua các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn tần số

Bước 2: Lựa chọn vật liệu thích hợp

Bước 3: Tính toán bước sóng

Bước 4: Tính toán kích thước sơ bộ

Bước 5: Xem xét các mode dao động

Bước 6: Gia công, điều chỉnh và kiểm tra hoạt động

Thiết kế khuôn hàn siêu âm được thực hiện chuẩn hóa qua các bước sau: Bước 1: Lựa chọn tần số Bước 2: Lựa chọn vật liệu thích hợp

Thiết kế khuôn hàn siêu âm được thực hiện chuẩn hóa qua các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn tần số

Bước 2: Lựa chọn vật liệu thích hợp

Bước 3: Tính toán bước sóng

Bước 4: Tính toán kích thước sơ bộ

Bước 5: Xem xét các mode dao động

Bước 6: Gia công, điều chỉnh và kiểm tra hoạt động

Logo namsonic

Tin mới nhất