Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh
skype
0888199933
MẠNG XÃ HỘI
Thống kê truy cập
Slide 03slide1TranducerSlide3
Tuổi thọ PZT ( Gốm áp điện)

Tuổi thọ PZT

Đặc tính của PZT thay đổi theo thời gian: p = p' - m.log(t)

Đặc tính của PZT thay đổi theo thời gian:

p = p' - m.log(t)

Trong đó: 

p': tính chất PZT ở thời điểm t'

m: hằng số

t: thời gian

Theo thời gian thì các thông số sau của PZT tăng:

Hằng số điện môi

Mất điện môi

Hệ số chuyển đổi cơ điện

Theo thời gian thì các thông số sau của PZT giảm:

Hệ số Q

Độ cứng đàn hồi

Hằng số tần số

^ Về đầu trang